Cinlerden Kurtul!

Cinlerden Kurtul!

Abdestsiz ve ibadetsiz yaşayan insanlar, evinin kapısını açık bırakıp uyuyan insanlar gibidir.

Cinlerin tasallutuna davetiye çıkartırlar.

Çünkü günahla dolu bir yaşam, kapıyı pencereyi düşmana açmak demektir.

Başka bir deyişle bu insanlar, bir kale içinde düşmanla mücadele ederken, kalenin kapılarını içeriden açan askere benzerler.

Aynı cinler, namaz kılan ve Allah’ı zikredenlere zarar veremezler.

Çünkü onlar, bu ibadetleriyle kalenin duvarlarını yükselttikçe yükseltirler.