BAYANLARDA GENİTAL BÖLGEDEN GELEN AKINTI ABDESTİ BOZAR MI?

BAYANLARDA GENİTAL BÖLGEDEN GELEN AKINTI ABDESTİ BOZAR MI?
BAYANLARDA, GENİTAL BÖLGEDEN GELEN AKINTI ABDESTİ BOZAR MI?

Soru: Selamın aleyküm hocam. Size bir sorum olacaktı bayanlar için genital bölgeden sürekli veya arasıra gelen bir akıntı sebebiyle abdest bozulur mu? Namaz esnasında gelirse namaz bozulur mu? Vesvese konusu oluyor

Cevap: Ve aleyküm selam

Alimlerimiz “âdet, istihaza/özür ve loğusa” akıntısının dışında olan bu akıntıya 'rutubetü’l-ferc' normal ıslaklık demişlerdir.
Bu gelen sıvı fıkhen temizdir, ancak abdesti bozar.
 
Hanefî fakihlerine göre, ön-arka yollardan çıkan her şey abdesti bozar. (Reddu’l-Muhtar,1/134; Meydanî, el-Lubab, 1/17)
 
Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihalinde de şu ifadelere yer verilmiştir:
“İdrar ve dışkı yollarından herhangi bir sıvının veya bir maddenin çıkması” da abdesti bozar. (a.g.e, 1/199)
 
İmam Nevevî de bu konuda şunları belirtmiştir:
“Erkek veya kadının ön veya arka taraflarından (idrar veya dışkı yollarından) idrar, dışkı, yel, kurt, irin, kan, taş veya başka herhangi bir madde çıktığında abdest bozulur. Bu çıkan şeyin mutad olup olmaması arasında bir fark yoktur. Örneğin, yel, erkek veya kadının ön veya arka yolundan çıksın, fark etmez, abdest bozulur. Bu hususta -Şafii mezhebinde- bir ihtilaf yoktur." (Nevevî, Mecmu, II/4)
 
Eğer gelen bu sıvı, bir namaz vaktini geçirecek gibi daimi ya da ara ara olursa, kişi bir abdest alır ve namazını mazur 'özürlü' olarak kılabilir. Gelen vesveseye bu fetvayı söyleyin!
 
Mazur olan kişi, bu aldığı abdestle ikinci bir namaz kılamaz...