MÜNAFIKLA RİYAKAR ARASINDA NE FARK VAR?

MÜNAFIKLA RİYAKAR ARASINDA NE FARK VAR?

MÜNAFIKLA RİYAKAR ARASINDA NE FARK VAR?

Soru: Hocam, münafıkla riyakar arasında ne fark var?
 
Cevap: "Bil ki münafıkla riyakar arasındaki fark şudur: 
Münafık, zahiren iman etmiş görünüp, içinde küfrü saklayan kimsedir. 
Riyakar ise, kendisini görenler dindar olduğuna inansınlar diye, kalbinde olmadığı halde, alabildiğine bir huşû gösteren kimsedir.
 
Yahut şöyle de diyebiliriz: 
Münafık, kimsenin olmadığı, görmediği yer ve zamanda namaz kılmayan; 
Riyakar ise, en güzel namazı insanların yanında kılan kimsedir.
 
Bil ki namaz ve zekat gibi farz ibadetleri açıktan yapmak vaciptir. Çünkü bunlar, İslâm'ın alametlerindendir. Bunları terkedenler, lanete müstehak olurlar. Binâenaleyh bunları açıktan yapmak suretiyle, insanın, hakkında oluşabilecek töhmetleri bertaraf etmesi gerekir. 
Gizli yapma ise, nafileler için söz konusudur. Fakat nafileler de, açıktan yapılınca, başkalarına örnek olacağı umulursa, açıktan yapılır.
 
Birisi, mescidde şükür secdesi yapan ve bunu çok uzatan bir adam görmüş, "Bu ne güzel şey, keşke bunu evinde yapsaydı!" demiştir. Fakat alimler şöyle demektedirler: 
"Nafileler, utanmadan dolayı terkedilemeyeceği gibi, riyakarane de yapılmamalıdırlar. Çünkü nafilelerde riyadan kaçınmak zordur.
 
İşte bundan ötürü, Hz. Peygamber (aleyhisselatü vesselam):
 
"Riya, siyah karıncanın, kapkaranlık gecede, siyah bir zemin üzerindeki hareketinden daha gizlidir" buyurmuştur..."
 
(Fahreddini Razi, Tefsir; Maûn 6)