Bedava Nasihat İster Misin?

Bedava Nasihat İster Misin?

 
Alemleri aletsiz yaratan Rabbim Allah Teala’ya, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar ederim...
 
O’nun son Peygamberi Muhammed aleyhisselatü vesselam
efendime, hane halkına, soyuna ve ashabına, ümmetinin sayısı
adedince salat ve selam ederim.
 
“Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin bi adedi ilmik...”
 
Vaazlarımda ve dost meclislerinde anlattığım konular içinde dile
gelen kısa fakat hacimli bazı sözlerimi derin tefekkür ile birleştirerek
“Şöyle Demiştim” başlığı altında, notlar alarak evvelce kayda geçirmiş idim.

Bu eserime, eskilerin yaptığı gibi “Veciz Sözler” adını vermek
yerine, “Bedava Nasihat İster misin?” başlığını atarak, tebliğci ve
davetçi olan cihad ehli Müslüman kardeşlerimin, İslam’ı anlatırken,
ahlak, davet ve nasihat konularında gençlerin kulaklarını ve gözlerini
dikkatle kendilerine çevirtecek olan ilim odalarının kapı anahtarlarını verdim…

Tesir ve inayet Allah’tandır. (O’nun şânı ne yücedir…)