Deli Eyle

Deli Eyle

DELİ EYLE

Her esmanın seveniyim,
Sevdirenin kulu eyle.
Gülzârının dikeniyim,
Evir, çevir gülü eyle.
 
Ehli dünyaya uymayım,
Muhabbetine doymayım,
Zikrinden gayrı duymayım,
Yaşayan bir ölü eyle.
 
Kıl gurbette seyranımı,
Yolda koyma kervanımı,
Bülbülle “Hu” devranımı,
Seherinin yeli eyle.
 
Yar sorayım gece, günlü,
Münafıktır bin bir yönlü!
Şu virane, yıkık gönlü,
Sarhoşların ili eyle.
 
Kış eyleme yazlarımı,
Yok eyleme izlerimi,
Özden gelen sözlerimi,
Gözlerimin seli eyle.
 
İhramcı’nın feda canı,
Takip ettir bu erkânı,
Akil kulun Keremkânı,
Delilerden deli eyle…