Bir Sebebi Var

Bir Sebebi Var

BİR SEBEBİ VAR

Yaratmış dünyayı, imtihan yeri,
Ayırmış sebepli mü'min, kafiri,
Deme, "Niçin onlar tutmaz ki emri?"
Unutma, her şeyin bir sebebi var!
 
Kimi zengin olmuş, kimisi fakir.
Kimi güçlü, dolgun; kimi de hakir.
Kimi gafil yaşar, kimisi şâkir;
Unutma, her şeyin bir sebebi var!
 
Düşünüp tefekkür eyle Celâlin,
Işığını gözle, gece hilalin.
"Seç ve beğen" diyor haram, helalin;
Unutma, her şeyin bir sebebi var!
 
Şeytanı yaratmış, kandırsın diye!
Yol göstermiş, kullar kanmasın diye.
Cehennem hapsinde yanmasın diye;
Unutma, her şeyin bir sebebi var!
 
Azgın bir nefs vermiş, hep savaşasın.
Ruhundan üflemiş, üstün tutasın!
Hakk dostunu bulup aşkı tadasın;
Unutma, her şeyin bir sebebi var!
 
Bir sebeptir ağız, yemek yemeye,
Bir sebeptir şu dil, kelam demeye.
Kim boş yere gider burdan Kâbe'ye?
Unutma, her şeyin bir sebebi var!