Mealcilerin Sapkın Fetvaları!

Mealcilerin Sapkın Fetvaları!

Mealcilerin Sapkın Fetvaları!

Kur'an ve Sünneti beğenmeyip Modernistlerin Hindistan'da imal ettiği Kur'âniyyûn hareketinin Türkiye versiyonu olan Mealizm dinine mensup kişilerden bugüne kadar tesbit edebildiğim Kur’an ve Sünneti yalanlayan bazı akıl almaz fetvaları kaydettim.
 
Yeni fetvalarına şahid oldukça ekleyeceğim; zira liste çok uzayacak gibi görünüyor...      
 
     1.  'Peygamber de bizim gibi bir insandı' diyorlar!
 
Bektâşi gibi, ayetten, "De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım..." kısmını okuyor;
 
"...Fakat bana ilahınızın, yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor..." kısmını okumuyorlar! (Fussilet 6)
 
Yoksa siz de mi vahiy alıyorsunuz ey Mealistler?!      
 
     2. Hayvanlarla ilişkiye girilmesini engelleyen bir ayet yok' diyorlar!
 
Halbuki Kur’an, “...O (Resul) onlara iyiliği emreder, onları kötülükten nehyeder, onlara iyi ve temiz olan şeyleri HELAL, kötü ve pis olan şeyleri de HARAM KILAR...” buyuruyor. (A’raf 157)      
 
     3. 'Gaz çıkarmak abdesti bozmaz' diyorlar! Kur’an’da yazmıyormuş meğer!
 
Oysa Resulullah aleyhisselatü vesselam yellenme ile alakalı şöyle buyurdu:
 
“Biriniz karnında bir şey hisseder de ondan bir şey çıkıp çıkmadığını kestiremezse, ses işitmedikçe veya koku duymadıkça mescitten/namazdan çıkmasın.” (Müslim, Hayz, 99 (362) / Buhari, Vudû, 4, 36)      
 
     4. 'Çocuklarımızı sünnet ettirmemizi emreden bir ayet yok' diyorlar!
 
Oysa Allah, “Peygamber size NE VERİRSE onu alın, o sizi neden men ederse ondan sakının.” diye ikaz ediyor. (Haşr 7)
 
Usaym b. Kelib'in babasından, onun da dedesinden naklettiği rivâyete göre, dedesi demiş ki:
 
"Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam)'a geldim ve İslamiyeti kabul ettim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdular:
 
“Kendinden küfrün kıllarını at ve sünnet ol." (Ahmed İbn Hanbel III, 415; Ebu Davud, Tahare, 129)      
 
     5. 'Zekat emri, kırkta bir değildir!' diyerek zekat vermiyorlar! Bunun yerine küçük miktarda sadakalarla Allah'ı kandırdıklarını sanıyorlar!
 
Oysa, "Allah'ın Resûlünde sizin için güzel bir örnek vardır." buyuran Kur'an, ‘Peygamberim ne kadar vermenizi söylerse, o kadar vereceksiniz’ diye bizi ikaz ediyor. (Ahzâb 21)      
 
     6. 'Sigara içmek orucu bozmaz, ayet göster' diyorlar!      
 
     7. 'Çıplak kızlarla dans etmek helaldir; bunu yasaklayan herhangi bir ayet yok' diyorlar!
 
Bilakis Kur'an, "Mü’min erkeklere söyle, GÖZLERİNİ HARAMDAN SAKINSINLAR, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır." buyuruyor. (Nur 30)
 
Bunlar Kur'ân'ı nasıl okuyor?      
 
     8. 'Kızlarla el sıkışıp medeni olarak öpüşmemizi engelleyen bir ayet yok' diyorlar!
 
Fakat Kur'an, "Zinaya YAKLAŞMAYIN. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur." diye uyarıyor. (İsrâ 32)      
 
     9. 'Ters (anal) ilişki helaldir' diyorlar!
 
- Yâhu Resûlullah (aleyhisselatü vesselam), “arkadan yaklaşan mel'undur” buyurmadı mı?
 
- 'Çıkk! Ben Peygambere inanmam, ayet göster!' diyor!    
 
     10. Mucizelerin tamamını inkar ediyorlar!
 
Oysa Kur'an, "Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve 'süregelen bir sihirdir' derler." buyuruyor. (Kamer 1-2)
 
O gün, müşrikler nasıl mucizeleri inkar ettilerse, bugün Mealistler de aynı şekilde inkar ediyor!      
 
     11. Cuma namazlarına gitmiyorlar! Vakit namazlarına gitmiyorlar!
 
‘Peygambere uyarak şirk koşan bir cemaatin içinde ve müşrik bir imamın arkasında namaz kılınmaz’ diyorlar!      
 
     12. Bayram namazı kılmıyor, cenaze merasimlerine gidiyor ama namaz için safa durmuyorlar! Eski sosyalistler gibi öylece yakınlarının tabutuna bakıp ayakta duruyorlar! Kur’an’da olmadığı için şirk namazıymış bunlar!
 
Peygamberimiz ve yüz bin sahabesi şirk işlemiş yani(!)      
 
     13. ‘Flört haram değildir’ diyorlar! Evlenme niyeti olduktan sonra istediğin kadar gez, eğlen serbestmiş! Sen yeter ki niyetini düzgün tut(!)
 
Özellikle zengin çocuklarının, bu yeni uydurulan Mealizm mezhebini benimsemelerine şaşırmamalı...    
 
     14. ‘Domuz eti yemek helaldir’ diyorlar!
 
Yahudi ve Hristiyanların kestikleri yenilir ayetinden yola çıkarak, ‘onlar en çok domuz kestiklerine göre domuz da bize helaldir!’ diyorlar!
 
Oysa Kur’an, “Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı...” buyurarak, domuzun bu ümmete haramlığını tescilliyor…      
 
     15. Ramazan’da Teravih namazı kılmıyorlar!
 
Mealistlere göre teravih namazını Hazreti Ömer uydurmuş! Peki son Peygamberin kıldıkları neydi?! (sallallahü aleyhi ve sellem)      
 
     16. Ramazan ve Kurban bayramlarını -Kur’an’da yazmadığı gerekçesiyle- kutlamıyorlar!
 
Bayramlar geleneksel bir şeymiş! Dinde yeri yokmuş, sonradan uydurulmuşmuş(!)..
 
Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Medine'ye geldiğinde, Medinelilerin iki (bayram) günleri vardı. O günlerde oynayıp eğlenirlerdi. "Bu iki gün(ün mana ve mahiyeti) nedir?" diye sordu. "Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik!" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Allah, bu iki bayramınızı onlardan daha hayırlı diğer iki günle değiştirdi: Kurban bayramı, Fıtır (Ramazan) bayramı" buyurdu..." (Ebu Davud, Salat 245, (1134); Nesai, Iydeyn 1, (3, 179)      
 
      17. Kelime-i Şehadet söylemenin şirk olduğunu söylüyorlar!
 
Mealcilere göre, Müslüman olmanın şartı olan şehadet, bir şirk aracı(!) Peygamberimize düşman oldukları için, Allah adının yanına Muhammed isminin bulunmasına tahammül edemiyorlar.
 
Oysa Allah, Kur’an’daki yüzlerce ayetinde, “Allah ve Resulü...” diye söze başlayarak, Peygamberinin adını kendi adının yanından ayırmıyor.
 
Şu halde, Allah bize, kendisine şirk koşmamızı mı emretmiş oluyor?!
 
Şu ayete bakın ki, Allah Teala, Resule itaat etmeyeneleri, “kafirler” olarak tanımlıyor:
 
“(Ve yine) de ki: “Allah’a ve Rasule itaat edin; eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz, Allah kafirleri sevmez.” (Al-i İmran 32)      
 
     18. Eski insanların uzun yaşadığını inkar ediyorlar! Nuh aleyhisselam'ın 950 yıl yaşadığı yalanmış!
 
Halbuki Kur'an şöyle buyuruyor:
 
"Andolsun ki biz, Nuh'u kendi kavmine gönderdik de, O, dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümleri­ni sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz, O'nu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık." (Ankebut 14-15)      
 
     19. ‘Kâbe puttur! Kâbe’yi tavaf etmek şirktir’ diyorlar!
 
“Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.” (Hacc 29)
 
Allah, burada “Kâbe’yi tavaf etsinler” buyuruyor. Sizce Allah, bize şirk koşmamızı mı emrediyor(!)
 
“Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle” diye belirlemiştik.” (Hacc 26)
 
Bu ayette ise, Kâbe’yi tavaf edenleri; namaz kılan, rüku ve secde edenlerle beraber evine misafir gelenler olarak betimliyor...      
 
     20. ‘Kadınlar, hayızlı günlerinde namaz da kılar, oruç da tutarlar’ diyor Mealistler!
 
Oysa; Bir kadın Hz. Âişe’ye sordu: “Hayızlı kadının, hayızdan temizlendikten sonra hayız zamanında kılamadığı namazları kaza etmesi gerekir mi?” Hz. Âişe şöyle cevap verir: “Sen Haruriyye misin (Haricilerden misin?) Biz Peygamberin (aleyhisselatü vesselam) yanında hayız âdetini görürdük, sonra temizlenince guslederdik. Peygamber, namazı kaza etmemizi bize emretmezdi.” (İbni Mâce, Taharet: 119)      
 
     21. ‘Abdestsiz de Kur’an’a dokunulabilir’ ve ‘Hayızlı kadın da Kur’an’a dokunabilir’ diyorlar!
 
Oysa Allah Teala: "Ona (Kur'ân'a) tam olarak temizlenmiş olanlardan başkası el süremez" buyuruyor. (Vâkıa 79)
 
Oysa Resulullah aleyhisselatü vesselam da şöyle buyurmuştur:
 
"İddetli kadın ve cünüp olan, Kur'ân'dan hiçbir şey okuyamaz." (Tirmizî, Tahâre, 98; İbn Mâce, Tahâre, 105)      
 
     22. Yahudilerin ve Hristiyanların da Cennete gideceğini söylüyorlar!
 
Mealciliğin bir Vatikan projesi olduğunun belki en önemli delili bu fetvalarıdır. Yahudiler ve Hristiyanların, İslam’a ve son Peygambere inanmalarına gerek yokmuş kurtulmaları için(!)
 
Oysa Allah, Kur’an’da onlar hakkında şöyle buyurur:
 
“Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli (Yahudi ve Hristiyanlar) ile Allah'a ortak koşanlar (putperestler), içinde ebedî kalmak üzere Cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.” (Beyyine 6)  
 
Konu hakkındaki sohbetim: