Zenaatim Benim

Zenaatim Benim

ZENAATİM BENİM

Neyim var olacak harap?
Yok ki yatım, katım benim.
Bi meyhâne, biraz şarap;
Gereğim, hâcetim benim.
 
Bizden ziyan gören kim ki?
Biraz içmişim ne var ki?
Allah için doldur sâki!
Sana münâcâtım benim.
 
Demden damla damla saçmak,
Sana mahsus şişe açmak.
Nâra atıp şarap içmek,
Bütün icraatım benim.
 
Sarığım, cübbem yok diye,
Bizi münkir saydın niye?
Câmiden taa meyhâneye;
Sürer tesbîhatım benim.
 
Kerem’le Aslı’yı bulmak,
Sarhoş olup namaz kılmak!
'Şarap' deyip, turâb olmak;
Hüsnü kanaatım benim.
 
Yine Şeytanı dinlersin,
Sui zandan nur umarsın!
Sözlerimden ne anlarsın?
Bu da zenaatım benim...