AHMED YESEVİ HAZRETLERİYLE BİZİM SİLSİLEMİZİN BİR BAĞLANTISI VAR MIDIR?

AHMED YESEVİ HAZRETLERİYLE BİZİM SİLSİLEMİZİN BİR BAĞLANTISI VAR MIDIR?
AHMED YESEVİ HAZRETLERİYLE BİZİM SİLSİLEMİZİN BİR BAĞLANTISI VAR MIDIR?
 
Soru: Selamün aleyküm üstadım.
Anadolu'nun müslümanlaşmasında büyük faktörü olan Şeyh Ahmed Yesevi hazretlerinin de Nakşibendi tarikatına müntesip olan bir mutasavvıf olduğunu biliyoruz. Bu büyük zatın bizim Silsile-i Saadâtımızdan hangi veli ile irtibatı olduğu konusunda bir malumatınız var mıdır hocam?

Cevap: Ve aleyküm selam

Ülkemizde Ehli Sünnet olan bütün tarikatler, Hoca Ahmet Yesevi'den bahsederken, 'Pirimiz' tabirini kullanırlar. Türklerin müslüman olmasındaki en büyük etkenlerden birisi de bu yüce Allah dostudur. (Allah ona rahmet etsin)

Pirimizin, bizim silsilemizde bağlı bulunduğu zât Yusuf Hemedânî hazretleridir.
Yusuf Hemedani'den derin bir tasavvuf eğitimi alan Ahmed Yesevi, Şeyhin dört halifesinden üçüncüsü olmuş ve ilk iki halifeden sonra şeyhinin yerine geçmiştir.
 
Hemedânî hazretlerinden aldığı manevi bir işaretle buradaki irşad makamını Şeyh Abdülhâlik Gücdüvâni'ye bırakarak vatanı Yesi'ye dönen Ahmed Yesevi, orada büyük bir etki alanına ulaşacak olan Yeseviye Ocağı'nı kurmuştur.
 
Abdülhâlik Gücdüvani ise, öğrencisi Muhammed Bahaüddin Nakşibend'i yetiştirerek, o dönemde Yeseviye Ocağı dışında ortaya çıkan iki büyük tarikattan birinin öncülüğünü yapmıştır. (Diğer büyük tarikat, Hacı Bektaş-ı Velinin tarikatıdır.)
Buhara'da kurulan Nakşibendiye tarikatı, zamanla Afganistan, Hindistan ve Anadolu'ya yayılmıştır.
 
Bilinen Halifelerinden bazıları şunlardır:
 
Mansur Ata, Abdülmelik Ata, Süleyman Hakim Ata (Bu Türkler arasında en meşhur halifesidir) Muhammed Danişmend, Muhammed Buhari (Sarı Saltuk) Zengi Ata, Tac Ata...
 
Bu halifelerinin yetiştirdiği birçok talebe vardır ki, herkesin bildiği isimlerdir; Ahi Evran, Hacı Bektaş, Mevlana, Taptuk Emre, Yunus Emre gibi talebeler Anadolu'da, Ahmed Yesevi'nin çizdiği yolda ilerlemişler ve Türk dilini, edebiyatını, kültürünü özellikle İslam dinini doğru olarak gelecek nesillere aktarmışlardır.
 
Sade bir Türkçe ile Halkın anlayacağı, sohbet tarzındaki Hikmet adlı şiirleri, Çin'den, Marmara sahillerine kadar yayılıp, Türk Milletine manevi ışık olmuştur.
 
Hazret, Hicri 590 (1194)'de Yesi şehrinde vefat etmiştir. Kabri üzerine türbe, 200 yıl sonra, Timur Han tarafından inşa edilmiştir.
 
Allah Teala bize, bu hayırlı insanlarla cennette buluşmayı nasib etsin...