Allah Çekip Çeviriyor...

Allah Çekip Çeviriyor...

ALLAH ÇEKİP ÇEVİRİYOR...

Dilim dönmez, aklım kesmez,
Allah çekip çeviriyor.
Güneş açmaz, rüzgar esmez,
Allah çekip çeviriyor.
 
Her an işin başındadır,
Bir yaratış peşindedir.
Ne ki bunun dışındadır?
Allah çekip çeviriyor.
 
Yorgun olmaz, ta'til etmez!
Başıboş bırakıp gitmez.
Kalemim bir satır yazmaz,
Allah çekip çeviriyor.
 
Tuzlu suya, "Git" diyen O,
Yeşil ota, "Bit" diyen O,
Mideme, "Öğüt" diyen O,
Allah çekip çeviriyor.
 
Bir 'tesadüf' safsatası,
Üç maymunun salatası!
Kün fe yekûn fabrikası;
Allah çekip çeviriyor.
 
Ah Üstâdım, can Efendim,
Bu sırrı senden öğrendim.
Yıkıldı, yapıldı bendim;
Allah çekip çeviriyor...