Her Yol Ateştir!

Her Yol Ateştir!
HER YOL ATEŞTİR!
 
Her Müslüman, 'yolum, doğru yol' der de,
Peygamberden gelen şu söz güneştir:
Her ibadet eden Cennet ister de,
"Ehli sünnet dışı, her yol ateştir!"
 
İmamın kim, aklın kimlere tâbî?
Sahabeye söven düzelmez abi!
Önce Haricîydi, şimdi Vehhabi;
Ehli sünnet dışı, her yol ateştir!
 
Selefî, sünneti ikrar ediyor,
Sonra şefaati inkar ediyor!
İngilizler bundan çok kâr ediyor;
Ehli sünnet dışı, her yol ateştir!
 
Ümmetin düşmanı, Şia belası;
Sözde ibadetmiş bize riyası!
Şahitsiz kıyılan Mut'a zinası...
Ehli sünnet dışı, her yol ateştir!
 
Koltuğa yaslanıp uyduranları,
Peygambersiz bir din buyuranları!
“Kur'an bana yeter!” hezeyanları!
Ehli sünnet dışı, her yol ateştir!
 
Dini anlatıyor, vakti kılmamış!
Bir bozulma; Sanki adam kalmamış.
Kitâb'ı Resul'den iyi anlamış(!)
Ehli sünnet dışı, her yol ateştir!
 
Bir kaderi inkar kurcalaması,
Mu'tezile bunun tırmalaması.
'Allah gaybı bilmez!' saçmalaması...
Ehli sünnet dışı, her yol ateştir!
 
Ezan ile çanı birlikte duyan,
Haham, papaz, imam; Tevhide kıyan!
Hilal ile Haçı yan yana koyan;
Ehli sünnet dışı, her yol ateştir!
 
Yine çomak soktum arı inine!
Benim düşmanlığım, sözün kirine.
Prof ile Doçu vur birbirine!
Ehli sünnet dışı, her yol ateştir!...