Bize Biraz Özlem Kaldı... (Şeyhime)

Bize Biraz Özlem Kaldı... (Şeyhime)

BİZE BİRAZ ÖZLEM KALDI... (ŞEYHİME)

Dağıttığın hazinenden,
Elime bir dirhem kaldı.
Nehirler aktı sînenden,
Bize biraz özlem kaldı.
Elimde başka nem kaldı?
 
İhramcızâde dediler,
Hızır ile dost idiler.
Bir sözüne el verdiler,
Bize biraz özlem kaldı.
Elimde başka nem kaldı?
 
Garîb idin, karîb oldun,
Gönüllere hatîb oldun.
İnsan yazdın, kâtib oldun;
Bize biraz özlem kaldı.
Elimde başka nem kaldı?
 
Tevâzu vardı ridânda,
Yusuf'um oldun zindanda.
Ne güzeldin râbıtanda;
Bize biraz özlem kaldı.
Elimde başka nem kaldı?
 
Ehli Sünnet kalesiydin,
Câmilerin kubbesiydin.
Peygamberin müjdesiydin;
Bize biraz özlem kaldı.
Elimde başka nem kaldı?
 
Cehâleti vurdun çayla,
Ne görüştün Mevlânâ'yla?
Geylânî'den bi nidâyla,
Bize biraz özlem kaldı.
Elimde başka nem kaldı?
 
Hâlid-i Hâki yolunda,
Bizi de götür kolunda,
Bir âşık söyler solunda;
Bize biraz özlem kaldı.
Elimde başka nem kaldı?