HIRSIZ ÇALDIĞI MALI İADE ETSE HAD CEZASI DÜŞER Mİ?

HIRSIZ ÇALDIĞI MALI İADE ETSE HAD CEZASI DÜŞER Mİ?

HIRSIZ, ÇALDIĞI MALI İADE ETSE, HAD CEZASI DÜŞER Mİ?

Soru: Hocam, şeriatta hırsız malı malikine iade etse mahkemeden önce had cezası düşermi? Veya sahibi hibe etse helal etse?

Cevap: Hırsız, çaldığı malı, mahkemeye başvurulmazdan önce sahibine geri verirse, had cezası uygulanmaz.

Mal sahibi, çalınan malı, hırsıza hibe etse veya satsa, bu mal hukukî yolla intikal etmiş olur. Artık had cezası da uygulanmaz.
Hatta Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'e göre, dava açılmış olsa bile, mahkeme sonuna kadar, mal hibe veya satma gibi bir yolla hırsıza geçse had cezası düşer.
 
Diğer çoğunluk hukukçulara göre ise, mahkemeye başvurulduktan sonra artık hibe veya satışla mülkiyet hırsıza geçse bile had cezası düşmez.
Çünkü Nebî (sallallahu aleyhi vesellem) Savfan'ın paltosunu çalan hırsızın elinin kesilmesini emrettiği zaman, Safvan şöyle dedi: "Ben bunu istemedim. Palto ona sadaka olsun.
Rasulullah şöyle buyurdu: "Onu bana getirmezden önce bunu yapman gerekmez miydi?"