SELEFİ KİŞİLERDEN SOHBET DİNLENİR Mİ?

SELEFİ KİŞİLERDEN SOHBET DİNLENİR Mİ?

SELEFİ KİŞİLERDEN SOHBET DİNLENİR Mİ?

Soru: Hocam sorum şudur. Kıbrıs’ta bizim okulda Selefi çok. Yakınlarda cami olmadığı için cuma namazlarında onlara katıldığımız oldu. Çok şükür artık camiye gitme imkanımız var. Selefilerin arkasında namaz kılınır mı? Selefi kişilerden sohbet dinlenir mi?

Cevap: Selamün aleyküm

Selefi - Vehhabiler ehli bid'attir.
Hiçbir müçtehide tâbi olmazlar ve kendilerinin müçtehid olduğu iddiasındadırlar. İmamları, sapkın İbni Teymiye ve İbni Abdülvehhab'dır.
 
'Allah gökte oturur' diyerek onun bir mekana muhtaç olduğunu söylerler.
Kalpleri arızalı olduğu için, müteşabih ayetleri keyiflerine göre yorumlar ve Allah'ın sıfatlarını inkar ederek O'nu yarattıklarına benzetirler.
 
Oysa bu teşbih(benzetme) akidesidir ve küfürdür.
 
Harici kafasına sahiptirler. Kendilerine tâbi olmayan tüm ümmeti tekfir ederler.
Şu anda dünya üzerinde İslam'ın adını kullanarak masum insanları katleden Işid, Nusra ve Boko Haram gibi bir sürü terör örgütünün inanışının da Vehhabi - Selefi akidesi olması bir tesadüf değildir.
 
Bırakın sohbetlerine gitmeyi, bu mezhepsizleri gördüğünüz yerde şeytan görmüş gibi kaçın.
Zira, Abdullah İbni Mesud, İmamı Azam, İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel gibi alimleri beğenmeyen ve bu müçtehidlere din öğretmeye çalışan adam, çoktan şeytanın askeri olmuş demektir...
 
Örnek olması açısından, bid'at ehline karşı sahabenin tavrına bakalım:
 
Nâfi (radiyallahü anh) demiştir ki:
Abdullah İbn Ömer (radiyallahü anh)'in kendisiyle mektuplaştığı Şam’lı bir arkadaşı vardı. (Onun kader inancını kabul etmediğini öğrenen) Abdullah İbn Ömer, O'na (şu mealde bir) mektup yazdı:
"Senin kader hakkında bir takım (inkarcı) sözler söylediğin (haberi) bana ulaştı. (Binaenaleyh) sakın bir daha bana mektup yazma.
 
Çünkü ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi:
'Benim ümmetim içerisinde kaderi inkar eden bir takım kavimler ortaya çıkacaktır' derken işittim." (Sünen-i Ebu Davud, Sünnet: 4613)
 
Resulullah aleyhisselatü vesselam ve sahabeleri gibi inanmayanlar bizden değildir:
 
“Eğer onlar da SİZİN İNANDIĞINIZ GİBİ İNANIRLARSA doğru yolu bulmuş olurlar; dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.” (Bakara 137)