Boyun Bükemezler

Boyun Bükemezler

BOYUN BÜKEMEZLER

Her zaman kibirlidirler,
Onlar boyun bükemezler!
Herkesi küçük görürler;
Onlar boyun bükemezler!
 
Herkesten çok zekidirler!
En iyi onlar bilirler!
Sanki alim gibidirler;
Onlar boyun bükemezler!
 
Güvenirler mal varına,
Özenirler hep Karun'a!
Çıkmaz bir kez huzuruna;
Onlar boyun bükemezler!
 
Derler; "Gencim ve güzelim;
Herkesten daha özelim,
Soyludur benim ezelim…"
Onlar boyun bükemezler!
 
Tutmazlar Hakk'ın emrini,
Aciz görmezler kendini.
Alçaltmazlar hiç bendini!
Onlar boyun bükemezler!
 
"Bu boyun bükülmez!" derler,
"Senin gücün yetmez!" derler.
Mahşer günün düşünmezler;
Onlar boyun bükemezler!
 
Sure Yasin'de söylenir,
Boynun bükmeyen bilinir.
Bunlar Allah sözleridir
“Onlar boyun bükemezler!” (Yâsin 8)