Yokluk Nedir Ey Sevgili?

Yokluk Nedir Ey Sevgili?

YOKLUK NEDİR EY SEVGİLİ?

Bıktım artık eğrilikten,
Ok’luk nedir ey Sevgili?
Bu arzudan, bu benlikten…
Yokluk nedir ey Sevgili?
 
Dil, kelamı boşa saymaz.
Baş işitir, özüm duymaz!
Nem olduysa gözüm doymaz;
Tokluk nedir ey Sevgili?
 
Bitmez, tükenmez hevesler;
Bir heves bin heves besler!
Nedir bu hal, ne bu sesler?
Çokluk nedir ey Sevgili?
 
Bin hikmet var kuru otta,
İlim gizli, sır sücûdda.
Bir'i bulmak bin vücutta;
Teklik nedir ey Sevgili?
 
Aşk ehlinin feryadı ne?
Sevenlerin muradı ne?
Ebu Cehl'in inadı ne?
Diklik nedir ey Sevgili?
 
Güzel şeyhim, gel celâle!
Güneş isen vur hilale!
Derman arz et bu suale!
Paklık nedir ey Sevgili?