GAYRİ MÜSLİME ABİ YA DA KARDEŞ DEMENİN HÜKMÜ NEDİR?

GAYRİ MÜSLİME ABİ YA DA KARDEŞ DEMENİN HÜKMÜ NEDİR?
GAYRİ MÜSLİME ABİ YA DA KARDEŞ DEMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Soru: Hocam bir müslümanın gayri müslime abi veya kardeş demesinin hükmü nedir?

Cevap: Bir müslümanın, İslam'a inanmayan bir gayri müslime, Yahudi-Hristiyan, Ateist, Deist vs.) kardeşim tabirini kullanması caiz değildir.
Allah Teala Kitâbı Kur'an'da, sadece müslümanların kardeş olduklarını bildiriyor.
 
Abi derken, eğer yaşına hürmeten örfe dayalı olarak derse, bu caizdir. Ancak dinine hürmet ederek söylerse küfür olur.
 
Muhammed Masum Faruki (rahmetullahi aleyh) şöyle buyurur:
 
Kâfirleri sevmek, onlarla dostluk kurmak haramdır. Müminin kâfiri sevmesi üç türlü olur:
 
1- Onun küfrünü beğenirse imanı gider.
 
2- Herkesle iyi geçinmek için, kâfire dost görünmesi yasak değildir. Dost olmakla dost görünmek farklıdır.
 
3- İkisinin ortasıdır. Kâfire meyleder, yardım eder. Akrabalık, iş arkadaşlığı sebebiyle dostluk kurar. Bu dostluk, küfre sebep olmazsa da, caiz değildir. Âyet-i kerimeler, bu sevgiyi yasaklamaktadır. (Mektubatı Masumiyye 3/55)