HURMA YİYEN ZEHİRDEN KORUNUR HADİSİNİ SÖYLEYEN FELSEFECİYE NE DENİLEBİLİR?

HURMA YİYEN ZEHİRDEN KORUNUR HADİSİNİ SÖYLEYEN FELSEFECİYE NE DENİLEBİLİR?

HURMA YİYEN ZEHİRDEN KORUNUR HADİSİNİ SÖYLEYEN FELSEFECİYE NE DENİLEBİLİR?

Soru: Hocam TV’deki bir münazarada reformist olan kişi biraz hurmayla fare zehri getirdi ve hoca hadise inanıyorsa önce hurmayı yesin sonra fare zehrini içsin dedi. Bu edepsiz adama ilmen ne cevap verilebilir?

Cevap: Bu tiyatroyu sergileyen sünnet düşmanı reformist, şayet Kur'an'ın tamamına iman ediyorsa (ki hadisleri reddettiği için tamamına iman etmediği anlaşılıyor), şu aşağıdaki ayete de iman etmiş olmalıdır:

"Şüphesiz, Allah inananları korur..." (Hacc 38)

Felsefeci, gerçekten Kur’an’a inanıyorsa, bu ayete göre zehri kendisi içmeli ve hatta peşinden de 30 katlı bir binadan aşağıya atlamalıydı!
Zira ayet, açıkça Allah'ın, kendisine inananları her türlü kötülükten koruyacağını bildiriyor.
 
Reformist, getirdiği zehri içmediğine ve 30. kattan da aşağı atlamadığına göre demek ki Allah'a güvenmiyor. Hani iman(!)?
 
Bu tür kriptolar, ayetlerde aklın almadığı bir şey gördüklerinde tevil ediyor ama hadislerde aklın almadığı bir şey gördüklerinde ise direk inkar ediyor ve Peygamberliğin gereği olan Vahyi Gayri Metluvu reddetmiş oluyorlar...
 
Aynı ayetin sonu adeta bunların durumunu bildiriyor:
 
"...Doğrusu Allah, hiçbir haini, nankörü sevmez." (Hacc 38)