İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR?

İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR?
İSTİHARE NAMAZI YAPILABİLİR Mİ?

Soru: Hocam hayırlı geceler. Bir iş için hayır mı şer mi bilemiyorum, danışmak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz. İstihare yapılabilir mi?

Cevap: İstihare yapmak sünnettir. Alacağımız önemli kararların arefesinde, ilmi ezel ve ebedi kaplayan Allah'a danışmamızı, Efendimiz aleyhisselatü vesselam ümmetine tavsiye etmiştir.
İki rekat istihare namazı kılın ve Allah'tan olumlu ya da olumsuz bir işaret isteyin.
 
Resulullah buyurdu:
 
“İstihare eden kimse zarar görmez, istişare eden pişmanlık duymaz, iktisada riayet eden maişetçe aile belâsını çok çekmez.” (Tecrid Tercemesi, 4:135.)
 
Câbir bin Abdullah şöyle demektedir:
 
“Resulullah (a.s.m.) bize Kur’ân’dan bir sûre öğretir gibi büyük küçük işlerimizin hepsinde istihareyi öğretti ve şöyle buyurdu:
‘Sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman, iki rekât namaz kılsın.” (Buharî, Küsuf: 75.)
 
Yine Enes bin Mâlik’in (radiyallahü anh) rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (aleyhisselam) şöyle buyurdu:
 
“Ey Enes, bir işi yapmayı niyet ettiğin zaman, o iş hakkında yeniden yedi defa istihare et. Sonra kalbinden geçen temayüle bak. Çünkü hayır kalbinde doğan mânâdadır.” (Tecrid Tercemesi, 4:143.)
 
İstihare duası:
 
"Allah'ım yapmayı düşündüğüm şu işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen her şeyi çok iyi bilensin, Allah'ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur." (İbni Mâce, İkametetü’s-Salât: 188; Buharî, Küsuf, 75.) 
 
İlgili sohbet: