NAMAZ KILMAYANIN BAŞINA GELECEK BELALAR NELERDİR?

NAMAZ KILMAYANIN BAŞINA GELECEK BELALAR NELERDİR?

NAMAZ KILMAYANIN BAŞINA GELECEK BELALAR NELERDİR?

Soru: Namaz kılmayan kişilerin başına belalar gelir mi? Bu konuda nakiller var mıdır?

Cevap: Namaz kılmayan ya da kazaya bırakan kişilere dünyada ve ahirette gelecek belalar şunlardır:

"Namazın vaktini geçirip kılmamanın on beş zararı vardır: Beşi dünyada, üçü vefat ederken, üçü kabirde, dördü meydanı Arasat'ta.

Dünyada olan beş zarar:

1. Yüzünde nur olmaz,

2. Ömründe bereket olmaz,

3. Duası kabul olmaz,

4. Bir mü'min kardeşi dua emanet eylemiş olsa, o da kabul olmaz,

5. Sair ettiği ibadetlerin sevabı eline girmez.

Sekerât-ı mevtte (ölüm sırasında) olan üç zarar:

1. Aç,

2. Susuz,

3. Hor ölür. Ne kadar taam etse (yese) doymaz, ne kadar su içse kanmaz.

Kabirde olan üç zarar:

1. Kabri sıkar, kemikleri biribirine geçer,

2. Kabri ateş dolar,

3. Onun üzerine bir ejderha musallat olur, onun adına akra' derler. Onun elinde bir kamçı olur ki, ateşten bir günlük uzunluğu var, onunla bir kere vurur, yerin dibine geçer, yine çıkar, bir daha vurur böylece kıyamete kadar o kimseye azap edilir.

Meydan-ı Arasat'ta olan dört zarar:

1. Hesabı şiddetli olur,

2. Allahu azîmüşşan'ın gazabına müstahak olur,

3. Cehennem'e dahil olur,

4. Alnına üç satır yazı yazılır: Evvelki satır:
"Bu kimse Allah'ın gazabına müstahaktır", İkinci satır: "Allah Teala'nın hakkını zayi edicidir", Üçüncü satır: Nitekim "sen Allahu azîmüşşan'ın hakını zayi ettin ise, bugünkü günde Allah'ın rahmetinden baidsin (uzaksın)"
 
Ve dahi "namaz dinin direğidir", bir adam namaz kılar, dinin direğini diker, üzerine gölgelik kurar, altında selamet bulur."
 
(Mızraklı İlmihali)