PEYGAMBERLERİN BİR KISMINI DİĞER KISMINDAN ÜSTÜN TUTMAK İMANI ZEDELER Mİ?

PEYGAMBERLERİN BİR KISMINI DİĞER KISMINDAN ÜSTÜN TUTMAK İMANI ZEDELER Mİ?

PEYGAMBERLERİN BİR KISMINI DİĞER KISMINDAN ÜSTÜN TUTMAK İMANI ZEDELER Mİ?

Soru: Selamun Aleyküm hocam 1 sorum var Allah rızası için cevaplayın Allah razı olsun.
1) Peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün tutmak imanı zedeler mi?

Cevap: Ve aleyküm selam

1) Peygamberlerin tamamına imanda ayrım yapmamak, sahih imanın gereğidir.

Şu ayet, bu itikadın delilidir:

"Peygamber, Rabb’inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü'minler de her biri "Allah’a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye" iman getirdiler..." (Bakara 285)

Bu inancı temel aldıktan sonra Peygamberlerin bazısının bazısından daha faziletli olduğuna inanmak da Kur'an'ın emridir.

En basit örnek olarak, dört kutsal Kitabı verdiği Peygamberler, Resuller olarak diğer Peygamberlerden faziletçe daha üstündür.

Konuya delil olan ayetler:

"İşte peygamberler! Biz, onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden, Allah’ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa’ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik..." (Bakara 253)  

"Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik." (İsrâ 55)

Son Peygamber Muhammed aleyhisselatü vesselam ise, kıyamete kadar geçerli olan son şeriatla gönderildiği ve bütün dünyanın Peygamberi olduğu için, tüm Peygamberlerden üstündür.

Buna delil olan ayeti kerime de aşağıdadır:

"Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir." (Âli İmran 110)

Biz Muhammed ümmeti, ayetle sabit olarak en hayırlı ümmet olduğumuza göre, bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselatü vesselam da, tüm Peygamberler içindeki en hayırlı Peygamber olmuş oluyor. (Allah'ın bütün Peygamberlerine selam olsun)

Konuyla alakalı vaazım: