SAÇ BOYAMAK BOY ABDESTİNE ENGEL OLUR MU?

SAÇ BOYAMAK BOY ABDESTİNE ENGEL OLUR MU?

SAÇ BOYAMAK, BOY ABDESTİNE ENGEL OLUR MU?

Soru: Saç boyamak boy abdestine mani midir?

Cevap: Saç boyaları iki çeşittir. Saçın üzerine tabaka oluşturan ve oluşturmayan boyalar.

Müslüman kadının kullanacağı boya, saçın üzerinde tabaka oluşturmamalıdır.

Boya, bir tabaka oluşturup saçı sertleştiriyorsa, su saçlara temas etmez ve gusül geçersiz olur.

Boyanın tabaka oluşturmamasın şöyle anlaşılabilir:
Boyasızken taradığınız saçla boyalıyken taradığınız saçın aynı rahatlıkta taranması lazımdır.