Yar Görünür

Yar Görünür

YÂR GÖRÜNÜR

Ey dost, beni benden kurtar!
Beden cana dar görünür.
Güneş batar, derdim artar.
Yine bana zar görünür.
 
Nice pehlivan deviren,
Nice Müslüman çeviren!
Erlere kılıç savuran,
Nefsi yenmek zor görünür.
 
Bülbül öter aşk bağında,
Duymalı gençlik çağında.
Gönlümün sevgi dağında,
Güneş varken kar görünür.
 
Ver sözünden keskinleri,
Barıştıram küskünleri.
Zebâniler miskinleri,
Cehenneme kor görünür.
 
Tok, halini bilmez açın,
Mağrur adımlardan geçin!
Sırf, olursa Allah için;
Sözüm bana kar görünür.
 
Kerem'se aslına gider,
Koy, el çıksın arşa kadar!
Zerre kalmaz elem, keder;
Çün, gözüme yar görünür…