'Hak Yol İslam' Yazacağız...

'Hak Yol İslam' Yazacağız...
'HAK YOL İSLAM' YAZACAĞIZ...
 
Haçlıların derlediği,
Oyunları bozacağız!
Son Kitâb'ın gürlediği,
'Hak yol İslam' yazacağız!
 
Şirk denilen ihanete,
İsa olup kızacağız.
Üç tanrılı dalâlete,
'Hak yol İslam' yazacağız!
 
Firavunun mezarını,
Musa gibi kazacağız.
Nil nehrinin üzerine,
'Hak yol İslam' yazacağız!
 
Irkçılığı lanetleyip,
Siyonisti üzeceğiz.
Tüm kolları kenetleyip,
'Hak yol İslam' yazacağız!
 
Mus'ab olup gerekirse,
Diyar diyar gezeceğiz.
İki bin yıl bile sürse,
'Hak yol İslam' yazacağız!
 
Kalem bizim, Kitap bizim;
Satır satır dizeceğiz.
Her ne varsa, 'izim', 'mizim!'
'Hak yol İslam' yazacağız!