Âşina

Âşina

ÂŞİNÂ

Kur’an nûru bize yaban mı sandın?
Dimağım âşinâ, dilim âşinâ.
Bu neyi üfleyen çoban mı sandın?
Kulağım âşinâ, elim âşinâ.
 
İbret gözüyle bak bahara, kışa!
Her şey âyet, yerden gökteki kuşa.
Beled suresinde geçen yokuşa,
Dizlerim âşinâ, belim âşinâ.
 
Semâda yer verdi güneşe, aya;
Kâmiller yöneldi çizen fırçaya!
Fatiha’da gizli yedi mânâya;
Rehberim âşinâ, yolum âşinâ.
 
Allah’ı an, sığdır her nefesine,
Kalp kulağını ver Hakk’ın sesine.
Tebâreke, Amme ve de Yâsin’e,
Rüzgârım âşinâ, yelim âşinâ.
 
Kerem’in derdinden başı dumandır,
İkrâr etmez kullar nice zamandır.
Bakara’nın sırrı “Gayba iman”dır;
Kitabım âşinâ, ilim âşinâ...