Geri Çevirme!

Geri Çevirme!

GERİ ÇEVİRME!

Kamu dertlilerin sensin dermanı,
Her bir sözün bize rahmet ummânı,
Gönlümüzün yoktur asla gümânı,
Gelmişiz kapına, geri çevirme!
 
Senin adın Ahmed, Muhammed nebî,
Güneşin, rüzgarın varlık sebebi.
Sancağına girmek kulun talebi,
Biz zayıf ümmetini geri çevirme!
 
Mirâc'a çekildin, seyre daldın Sen.
Beş vakit namazı ordan aldın Sen.
Bir işaretinle ayı böldün Sen!
Elinin tersiyle geri çevirme!
 
İşte geldik sana dilenci gibi,
Kerem ediversen bir hancı gibi.
Bakma bize öyle yabancı gibi;
Muhtâcız, kapından geri çevirme!
 
Adem ile Nuh'tan adını aldık,
İbrahim'de senin yolunu bulduk.
Musa'yla İsa'nın peşinde geldik,
Bizleri kapından geri çevirme!
 
Not: Geri çevirme satırını bir
mecliste beyit olarak dinlemiş idim.
Lakin sözleri hatırlayamadığım için
üzerine bu şiiri yazdım...