Kâbe mi Daha Değerli, Hazreti Muhammed mi?

Kâbe mi Daha Değerli, Hazreti Muhammed mi?

Umre ya da hac ziyareti yapan birçok kardeşim, bu suali yanındaki hocalara sorarlar çoğu defa.

İmam Fahreddini Razi (rahmetullahi aleyh), bu suale şu cevabı veriyor:

"Kâbe, Hz. Muhammed (aleyhisselam)'a tâbidir. (ikinci derecede gelir) 
Bu böyledir, zira ilim, mescid olmadan da ifa edilir. 
Ama alimsiz mescid olmaz. 
O halde alim, inci; Mescid ise, onun sedefi mesabesindedir."

Razi / Tefsirül Kebir, Fil Suresi