Klima ve Kalp

Klima ve Kalp

yyaKlima ve Kalp

İnsanların övgüsü önemsizdir. Görecelidir. Menfaatine gelirse över, yaşam tarzıyla çakışırsa söver!
Allah'ın övgüsünün peşinde koşmalı insan. "...Şüphesiz, Allah'ın vaadi haktır..." ve "...Allah asla sözünden dönmez." hükmü, bozulmayan kitaptan kesin bir bilgidir.
 
Kişi, O'nun methini kazanırsa, "Bakın, filan kulum beni nasıl zikrediyor." der ve övünür meleklerine. Övülen kişinin ismini işiten melekler, bir ağızdan o kul hakkında hayır dua etmeye başlarlar.
Allah'ın çokça övdüğü kul, O'nun dostu olur.
 
"Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de." (Yunus 62) hükmünü, çokça övdüğü evliyâsı için söylemiştir O.
 
Kalbinde, hem Allah'ın övgüsü isteği, hem de kullar tarafından övülmek ve takdir edilmek isteği olan adamın durumu ise şuna benzer;
 
Ağustos sıcağında arabanda klimayı açtın. Dışarısı yanıyor. Bi baktın ki arkada oturanlar da camları açmış. Kavga çıkar!
 
Kliman ne derece kaliteli olursa olsun, camların açıksa serinlik zayıflar ve murad hasıl olmaz.
O klimadan iyi verim alabilmen için, gücünü zayıflatan etkenleri aradan çıkarman ve içerinin dışarısıyla bağlantısını koparman gerek.
 
Kalbimiz de bir arabaya benzer ki, ibadetlerle ve zikrullah ile serinlemeye başlar ve bir sekînetle huzur bulur.
Ancak, kişide dünyaya düşkünlük ve hırs baş gösterirse, bu, klimayla beraber camların da açılması anlamına gelir ki, iç huzuru bozulur ve kavga çıkar.
 
Bu misaldeki kavga, psikolojik sıkıntılar demektir.
Kişi, sinesinde sahibi olduğu tek kalbi, 'hem o olsun, hem bu olsun!' diyerek klonlayıp ikiye çıkartma gayretine girerse, rûhi bunalımlardan kurtulamaz.
 
Çünkü, "Allah, hiç bir adamın göğsüne iki kalp koymamıştır..." (Ahzâp 4)    

İlgili Video: