PERUK TAKMAK CAİZ MİDİR?

PERUK TAKMAK CAİZ MİDİR?

PERUK TAKMAK CAİZ MİDİR?

Soru: Selamın aleyküm hocam. Peruk takmak caizmidir?

Cevap: Ve aleyküm selam

“Allah o şeytana lânet etti ve o da, ‘Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım.’ dedi. ‘Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler.’ Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o, apaçık bir hüsrana düşmüştür.“ (Nisâ 118 - 119)
 
İbn-i Mes’ûd (radiyallahü anh)’dan rivayetle Resûlullah (aleyhisselatü vesselam) şöyle buyurmuştur:
 
“Allah, dövme yapanlara, yaptıranlara, yüzlerdeki kılları alanlara, aldıranlara, güzelleşmek maksadıyla dişlerini törpüleyip aralarını ayıranlara, Allah’ın yarattığı şekli değiştirenlere lanet etsin.“ (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd, Neseî, İbn-i Mâce, Ahmed)
 
Yine Hazreti Peygamber (aleyhisselatü vesselam) diğer bir hadîsinde ise şöyle buyurmuştur:
 
“Allah, saç ekleyene, ekletene; ben yapana, yaptırana; dişlerinin başını inceltene, buna razı olana; yüzünden tüyleri aldırana, yüzündeki tüyler aldırıldığı takdirde buna rıza gösterene lanet etmiştir.“ (İbn-i Âbidîn, XV/401)
 
Bu gibi ayet ve hadislerden dolayı, kadının eklediği saç ya da peruk, ister kendi saçından, ister başkasının saçından olsun; ister mahremlerinin yanında taksın, ister namahremlerinin yanında taksın, bu haramdır.
 
Peruk takmadaki bu haramlık, sadece kadın için değil, erkek için de geçerlidir.
 
Diğer yandan, kadının eklediği saç; insan saçı değil de başka bir şeyden yapılmış ise (hayvan kılı veya sentetik maddeler gibi); bu durumda peruk takmak, kadına, saçını göstermesi caiz olmayanların yanında haramdır. Kadına, saçını göstermesi caiz olanların yanında bu peruğu kullanması ise caizdir.
 
Takma kirpik kullanmak da caiz değildir. Ancak kadın bunu kocasına süslenmek maksadıyla, yalnız kocasının yanında yaparsa caizdir.