Fransa'da Neden Camiler Kapatılıyor?

Fransa'da Neden Camiler Kapatılıyor?

Fransa'da Neden Camiler Kapatılıyor?

Bu hafta Fransa'dan sohbetime gelen kardeşime, OHAL sebebiyle oradaki camilerin kapatılıp kapatılmadığını sordum. Suudi Arabistan'ın açtığı camilerin kapatıldığını, ancak Türkiye'nin açtığı camilere ise dokunulmadığını söyledi.
Daeş ve Nusra gibi Vehhabi terör örgütleri, çoğunlukla Arabistan'ın faaliyete soktuğu camilerden adam devşirebildikleri için Fransa hükümetinin dikkatini çekiyor ve öncelikli hedef haline gelmiş oluyor!
Suud'da yetişen hocalar, Vehhabi Selefi akidesinde oldukları için, inanışlarındaki çarpıklık ve usülsüzlükler sebebiyle teröre ve teröriste zemin hazırlıyorlar.
 
İbni Teymiye, İbni Abdülvehhab ve Bin Baz gibi radikal adamların kitaplarını okuyarak yetiştirilen her genç, dünyadaki bütün insanları, hemen öldürülüp cehenneme gönderilmesi gereken kafirler olarak görüyor malesef. Kazanmak değil, yok etmek ana amaçları!
 
Bugün Arabistan hükümeti bile bu radikalleşmeden rahatsız ama bu radikal kitaplar tüm ülkeye dağılmış ve en alttan üste kadar tüm gençlik bu tekfirci alimleri okuyarak yetişmiş olduğundan, yakın vadede bu savrulmayı düzeltebilmeleri çok zor görünüyor.
 
Yeni kralları radikal kararlar alıp ilmi müktesebatı Ehli Sünnet alimlerinin eserlerine göre düzenlemezse, gelecekte Suudi Arabistan’ı da büyük bir iç savaş bekliyor demektir...
 
Allah Teala, liderlerine îzan ve basiret versin.    

İlgili Video: