Hacı’Ya Nasihat

Hacı’Ya Nasihat

HACI’YA NASİHAT

İşte sen de düştün bu hacc yoluna,
Sen gelmedin, seni bir getiren var.
İki kelâm geldi gönül diline,
Sen gelmedin, seni bir çağıran var.
 
Şeytanın yolundan caymadın mı sen?
Muhammed nûruna uymadın mı sen?
İbrâhim'den bir ses duymadın mı sen?
Sen gelmedin, seni bir çağıran var.
 
Sağı solu boşver, yönel kendine,
Ensâr ve muhâcir gelsin yanına.
Sarıl, gözyaşı dök Hakk'ın evine;
Sen gelmedin, seni bir getiren var.
 
Burda dünya işin sakın anma sen!
İki ayaklı şeytana kanma sen!
'Ben hacıyım' diye gururlanma sen!
Sen gelmedin, seni bir getiren var.
 
Bir ölü gibi ol, sabrın elinde,
İsmâil'e su bul Safâ Merve'de.
“Beni seçtin Rabbim, şükür sana!” de;
Sen gelmedin, seni bir getiren var...
 
(Hacc'da terennüm)