İCRADAN AÇIK ARTTIRMAYLA MAL SATIN ALMAK CAİZ MİDİR?

İCRADAN AÇIK ARTTIRMAYLA MAL SATIN ALMAK CAİZ MİDİR?

İCRADAN AÇIK ARTTIRMAYLA MAL SATIN ALMAK CAİZ MİDİR?

Soru: Selamun aleyküm hocam. İcradan açık arttırmayla birşey satın almak caizmidir?

Cevap: Ve aleyküm selam

İslam hukukçularının büyük kısmı, borçluların mallarına haciz konup satılmasını caiz görürler. Bu şekilde satılan malı almak da helaldir. Bu hükme varırken en önemli hukukî dayanak, Peygamberimizin Muâz b. Cebel’in iflâsına karar vererek mallarına haciz koyup sattırması ve satıştan elde edilen parayı alacaklılara dağıtmasıdır. (Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, c: 5, s: 275-276; ayrıca bkz: Müslim, Müsâkât, 18)
 
Hz. Ömer (radiyallahü anh) da, Üseyfi’ el-Cühenî adında bir kişinin mallarına haciz koyup sattırmış ve elde edilen paraları alacaklılara dağıttırmıştır. (Serahsi, el-Mebsût, c: 24, s: 164)
 
Konu hakkında, Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam) şöyle buyurmuştur:
 
“Ödeme gücü bulunan bir kimsenin borcunu ifa etmeyip geciktirmesi, onun cezalandırılmasını ve kınanmasını helâl kılar.” (Buhari, İstikraz, 14)