KADERİ İNKAR EDEN KAFİR Mİ OLUR, BİD'AT EHLİ Mİ?

KADERİ İNKAR EDEN KAFİR Mİ OLUR, BİD'AT EHLİ Mİ?
KADERİ İNKAR EDEN KAFİR Mİ OLUR, BİD'AT EHLİ Mİ?
 
Soru: Hocam Selamün aleykum. Ehli sünnete göre kaderi inkar eden kafir mi olur yoksa ehli bidat mı? Kişi fiilinin halıkıdır görüşü de kaderi inkar olmaz mı?
 
Cevap: Ve aleyküm selam
 
İslam'da, iman şartlarından biri olan kader maddesini inkar eden kişi, konu hakkındaki bütün ayetleri ve tevatüre varan hadisleri inkar ettiği için kafir olur.
 
Yok eğer kaderi inkar etmiyor da tevil ederek oynama yapıyorsa, buna da bid’at ehli denir.
 
Ana gövde olan Ehli Sünnet akidesinde, kişi, fiilinin hâlıkı (yaratıcısı) değildir. Tek Hâlık (yaratıcı) Allah'tır.
 
Kişi, fiili kesbeder ve yerine getirmek için cüzi iradesiyle bir çalışmada bulunur.
 
Çalışmayı ve hamleyi yapan kuldur; fiili ve işi yaratansa Allah'tır.
 
Mesela, kişi ekmeği kesmek için bıçağı eline alır ve ekmek üzerinde ileri ve geri hamleler yapar. Bıçak, ekmeği Allah izin verir ve yaratırsa kesebilir, yoksa kesemez.
 
Mesela, İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail Nebi'yi kesmek için hamle yaptı ama Allah, tabiatı kesmek olan bıçağın kesmesine izin vermedi ve İsmail aleyhisselam'ın ölümünü yaratmadı...