VAHİY SADECE PEYGAMBERLERE GELİYORSA, BAL ARISINA VAHYETTİ AYETİ MECAZ MIDIR?

VAHİY SADECE PEYGAMBERLERE GELİYORSA, BAL ARISINA VAHYETTİ AYETİ MECAZ MIDIR?

VAHİY SADECE PEYGAMBERLERE GELİYORSA, BAL ARISINA VAHYETTİ AYETİ MECAZ MIDIR?

Soru: Hocam Vahiy sadece peygamberlere mi gelir? Eğer sadece peygamberlere geliyorsa Allahın Bal arısına vahyetmesi mecazmıdır?

Cevap: "Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev (kovan) edin. Sonra da her türlü meyveden ye de Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut!” Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır." (Nahl 68 - 69)

Vahiy sadece Peygamberlere gelir. Salihlere, sadıklara ya da hayvanlara gelen ilham olabilir ancak.
 
Ayette geçen "Ve evhâ..." - "Şöyle vahyetti..." kısmındaki vahiy kelimesi bütün tefsirlerde mecaz olarak verilir ve ilham verdi manasında kabul edilir.
 
Özellikle bu ayette geçen vahiy, tarihte ve günümüzdeki sahte peygamberler tarafından, "Bal arısı vahiy alabiliyorsa, ben de Peygamber olabilirim" demek suretiyle çokça istismar edilegelmiştir.