Elif İle Mim’den Gelir

Elif İle Mim’den Gelir

ELİF İLE MİM’DEN GELİR

Doğruya eyle itaat,
Hediyesi şimden gelir.
Hidayet ile şefaat,
Elif ile Mim'den gelir.
 
Rahmet denen sonsuz umman,
Geri çevrilmeyen ferman,
Kamu dertlilere derman,
Elif ile Mim'den gelir.
 
Tevhid eden canın kârı,
Bülbüllerin içli zarı,
Güneş ile ayın nuru,
Elif ile Mim'den gelir.
 
Sür nazarın tüm doğaya,
Bir çizgi var, bin bir boya,
İiim, irfan, edep, hayâ;
Elif ile Mim'den gelir.
 
Ebed ile kur ilişki,
Fanilere deme keşki,
Hakk'ı sevenlerin aşkı,
Elif ile Mim'den gelir.
 
“Bakara”dan geldi dile,
“Lâm”ı verdi Cebrail'e,
Saadâttır bu silsile,
Elif ile Mim'den gelir…