Her Hadis İnkarcısı, Bir Sahte Peygamberdir!

Her Hadis İnkarcısı, Bir Sahte Peygamberdir!

Her Hadis İnkarcısı, Bir Sahte Peygamberdir!

Düşmanları dostlarından çok olan kıymetli vatanımızın insanları, yeni bir batıl iddia ile sarsılmaya çalışılıyor; 'Hadislerin hepsi uydurmadır!'
 
Bu ne lakırdı?
Tıpkı, 'Matematik uydurmadır!' demek gibi bir şey.
Ya da 'Kimya ilmi diye bir şey yok. Aldatıldınız!' cümlesi gibi, içi boş bi karpuz…
 
Ortada, 23 yıl vazife yapmış bir Peygamber ve devlet reisi var. (Övgüler ve selam üstüne olsun)
Demek, İsa Mesih gibi 3 yıl vazife yapsa, adını bile anmaya tenezzül etmeden, getirdiğiniz yeni dinin(!) ismini siz koyacaksınız.
 
Soruyorum;
Bu muallim Peygamber, 23 yıllık bir zaman dilimi içinde, ayetlerden başka hiçbir şey söylemedi mi? Sırf ayet mi okudu?
Sahabeden gelen herhangi bir soruya, konu hakkında bir vahiy gelmediğinde, kendi içtihadıyla hiçbir cevap vermedi mi?
Yoksa siz, Allah'ın Peygamberini, elektriği yoksa hiçbir şey konuşamayan bir robot olarak mı hayal ediyorsunuz?!
 
Ayetleri direkt olarak bir melekten alan bu insanın, gelen bu vahyin manası hakkında hiç mi bir yorumu yok?
"Biz bu Kitab'ı sana, sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın diye indirdik..." hükmünde geçen 'açıklama', açıklanmasını istemediğiniz ayetler kısmına mı giriyor yoksa? (Nahl 64)
 
Yoksa O, bu ayetleri Cebrail'den alırken, siz yanında mıydınız? Olaya şahit misiniz?
 
'Hayır, güvene dayalı olarak Resûlullah'a itimad ettiğimiz için inanıyoruz.' diyorsunuz elbet!
Peki bu ne çelişkidir ki, O Peygamberin, 'bunlar ayettir' dediğine inanıyorsunuz, fakat 'bunlar hadistir' dediğine inanmıyorsunuz! Bu nasıl güven?
Bu nasıl kelime oyunu Yahudiler gibi?
 
“Sözlerinizi yazabilir miyim” diye soran sahabeye, “Yaz! Hayatım elinde olan Allah’a yemin ederim ki, buradan haktan başkası çıkmaz.” buyururken, parmağıyla ağzını işaret eden Peygamberin hangi sözü sizin sözlerinizden kıymetsiz söyleyin? (Ebû Dâvûd, İlm, 3; Müsned, 2/162; Dârimî, Mukaddime, 43.)
 
"Ve Rabbinin nimetini anlat da anlat!" ayetinde geçen 'fe haddis', anlatmasından korktuğunuz hadislerden mi yoksa? (Duhâ 11)
 
"...Allah sana Kitab'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir..." ayetindeki hikmet, mahallenizdeki kasap Hikmet mi? (Nisa 113)
 
"O, arzularına göre konuşmaz. Onun konuşması, ancak bildirilen bir vahiy iledir." haberi, en çok gizlediğiniz ayetler bence. (Necm 3-4)
 
Bu Kur’an’ı, kendisine indirilen ilk muhataptan, yani bir Peygamberden daha iyi anladığını iddia etmek, olsa olsa sahte peygamberlerin hezeyanıdır.
Muhammed aleyhisselam’a alternatif bir peygamber(!) olarak meydana çıkan Müseyleme'nin izlediği yol da bunlarla aynı güzergahtadır.  
 
TEDAVİ
 
Hadis inkarcılarının, girdikleri bu kara delikten kurtulmaları için, Efendimiz aleyhisselam’ın irtihalinden sonra bile hâlâ devam eden bir mucizesini denemelerini tavsiye ediyorum.
Esnemeye başladıkları anda şöyle düşünsünler; “Muhammed aleyhisselam esnemezdi.”
 
Esneme isteklerinin hemen o anda yok olduğunu görecekler. (Tarafımdan, yüzlerce defa denenmiş ve onaylanmıştır. Yapın, görün ve mucizeyi inkar edin!)
 
Bu nasipsizler, girdikleri merdiven altlarından, güneşi inkar edebilme cür'etini gösterebilirler. Ama o güneşin, Temmuz'un ortasında verdiği ısıyı ve terlemeyi inkar edebilmek içinse, akıllarını, şarja muhtaç olan bir laptopla değiştirmiş olmaları lazımdır...
 
"...Peygamber, size ne verdiyse onu alın; size ne yasakladıysa, ondan da vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabı çetindir." (Haşr 7)    

İlgili Video: