Hocanı Sorgula!

Hocanı Sorgula!

Hocanı Sorgula!

"Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görecektir." buyurdu Allah'ın Peygamberi aleyhisselatü vesselam. (Hakim)
 
Peşinde olduğun din adamını sorgula!
 
Banka hesap cüzdanından kesilmiş olan 40 lirayı sormak için bankaya gidip üç kişiyi sorguluyorsun!
Bu iş 40 liradan çok daha değerli, uygula!
 
Alışveriş yapması için hanımına verdiğin kredi kartından 60 lira fazla çekim yaptığını görünce, ahiret sorgusuna çekiyorsun işten dönünce.
 
Sonsuz hayatına taalluk eden bu Dini sana öğreten kişiyi sorgulaman, üstteki sorulardan çok daha önemli olmalı bence. '
 
Kur'an bana yeter!' söylemini sloganlaştırıp, bir takım taraftarı gibi hareket eden hocanı sorgula mesela!
 
Eski sohbetlerinde, 'Resûlullah'ın kendisi, din adına hüküm koyma yetkisine sahiptir' derken, ne oldu da 'İkinci kaynak sünnetmiş! Yok yaa! Kim demiş?' türünden kahvehane söylemleriyle Allah'ın Peygamberini hafife alıp aşağılıyorsun? Sorgula!
 
1400 yıldır, hayızlı kadınların camiye girebileceğini söyleyen bir tek alim yok iken, sen 'girebilir!' fetvasını nereden uyduruyorsun?
 
'Mescide giremez!' diyen Mezhep imamlarına, 'Yahudilere meyletmişler!' iftirasını nasıl atabiliyorsun? Sorgula!
 
"O gün, Rahmân’ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez." (Tâhâ 109) hükmü açıkken, ümmetin icmâ ettiği şefaat konusunda, âyet ve hadisleri nasıl bir çırpıda süpürüp çöpe atabiliyorsun? Sorgula! "Ona, temiz olanlardan başkaları dokunamaz." (Vâkıa 79) hükmünü tahrif ediyor ve 'Kur’ân’a abdestsiz dokunulabilir!' fetvasını nasıl verebiliyorsun? Ümmetin icmâ ettiği bir konuda, bu şâz görüş size şöhretten başka ne kazandırır de? Sorgula!
 
Mason Abduh ve Afgâni'yi methediyorken; mezhepsiz Muhammed Esed'den esinlenir ve onu yüceltirken; sahabe düşmanı Ali Şeriati'yi göklere çıkarıp kitaplarını insanlara tavsiye ederken; neden 400 tane eser yazmış ve ümmetin alimlerince, 'Dinin senedi' lakabını almış olan İmam Gazâli'nin kitaplarını tavsiye etmiyorsun? 900 ayrı kitap neşretmiş olan Hafız Celaleddin Suyûtî'yi neden gizliyorsun? Sorgula!  
 
"Aişe, Zübeyr ve Talha, her ne kadar köpeklerden ve domuzlardan daha habis olsalar da mescide girebilirler!" (Kitab-ut Tahare) fetvasını veren Humeynî'yi göklere çıkarırken, iki binin müceddidi sayılan, binlerce alim ve mürşid yetiştirmiş olan İmam-ı Rabbani hakkında hiç bahis açmaman nedendir? Sorgula!  
 
“Kıyâmet günü âdemoğlunun efendisi benim, öğünmem!
 
Livâ ü’l- Hamd benim elimdedir. O gün bütün peygamberler benim sancağım altında toplanacak. O gün ilk şefaat edecek olan benim, ancak öğünmem.” buyuran Allah'ın Resûlü’nü pasifize ederek, nasıl olur da 'sıradan bir peygamberdir!' diyebiliyorsun de? Sorgula! (Tirmizi)  
 
"Ehl-i Beyt okulu genellikle bu yorumu benimsemiştir!" diyerek, Efendimizin pak aile halkının ters ilişkiyi caiz olarak gördüğünü ima etmek nasıl bir ruh halinin tezâhürüdür? Sorgula!
 
İslam’a sizden çok daha fazla hizmet etmiş olan babanızın, "Oğlumun bir tek kitabını evime sokmadım!" sözü ne anlama geliyor? Öz babanız sizin kitaplarınızda ne gördü ki, evine yılan sokmaktan bahseder gibi konuşuyor? Sorgula!
 
"Evi İran kitaplarıyla dolu; Humeynî'nin bir numaralı adamı! Bu yüzden bizimle görüşemez." cümlelerini, İslam’ı bilen hangi baba oğlu için kullanır?
 
Bir evladı babasından daha iyi kim tanır”, de? Sorgula!
 
Bir Hanefî ve Maturidî olan, Akşemseddin'in dervişi, Fatih sultan Mehmed'in şu çocuklarını, dünyaya hükmettiği Ehli Sünnet ekseninden çıkarıp Şia eksenine mi, yoksa Mu'tezile eksenine mi sevk etmeye çalışıyorsun de? Sorgula!
 
"Onlar, öyle kişilerdir ki Allah'ı ve peygamberlerini inkâr ederler, Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve bazısına inandık, bazısına inanmadık derler ve imanla küfür arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçekten kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır." (Nisa 150-151)    

İlgili Videolar: