İster Yap, İster Yapma!

İster Yap, İster Yapma!

İSTER YAP, İSTER YAPMA!

Gözünü âleme baktır,
Her zerreyi kuran Hakk'tır!
O'ndan özge Mâbud yoktur;
İster tap, istersen tapma!
 
Birçok yol var, eğri – doğru,
Hakk'ın yolu yakar bağrı.
Vesileyiz, kula çağrı;
İster sap, istersen sapma!
 
Hep oyalar fani cihan,
Dön sırtını, aşk ile yan!
Muradı şer, göze ayan;
İster tep, istersen tepme!
 
Dost meclisi, aşkın yeri,
Düşün, tuzun ne değeri?
Evliya saçar cevheri;
İster kap, istersen kapma!
 
Herkes ektiğini almış,
Biçmeyenler naçar kalmış.
Hakk'tan sana emir gelmiş;
İster yap, istersen yapma!