“İllallah” De Artık Gönlüm!

“İllallah” De Artık Gönlüm!

“İLLALLAH” DE ARTIK GÖNLÜM!

Bırak oyunu, hevâyı;
"İllallah" de artık gönlüm!
Bu derd ile bul devayı,
"İllallah" de artık gönlüm!
 
Bil küfürdür "Lâ" kapısı,
Temelsiz bina yapısı!
Hiçbir halin yok tapusu;
"İllallah" de artık gönlüm!
 
İlmek ilmek, çöz sırları,
Kes zünnârı, at yuları!
Yık putları, ilahları;
"İllallah" de artık gönlüm!
 
Koştun, yorulmak bilmedin,
Pissin, durulmak bilmedin,
Öldün, dirilmek bilmedin,
"İllallah" de artık gönlüm!
 
Yaşamına senet mi var?
Cennetine bilet mi var?
Varlık denen illet mi var?
"İllallah" de artık gönlüm!
 
‘Yapma’ dedim, ‘Boş ver’ dedin!
Çözülmez mühür mü yedin?
"Elestü" de nerde idin?
"İllallah" de artık gönlüm!
 
Felek gelir, atar pençe,
Son nefes var, kıldan ince!
Bahtiyarlık nedir sence?
"İllallah" de artık gönlüm!
 
Celallenme ey münadi!
Hidayet eyleyen Hâdi…
Davet etti, “Kulum” dedi,
"İllallah" de artık gönlüm!